Poštovné zdarma k objednávkám nad 1500 Kč do odvolání. Kamenné prodejny jsou otevřené. Více informací

TÉMA

100denní plán

Stojíme za naší zásadou „Všichni jsou vítáni. Vždy.“ Hnutí Black Lives Matter nám však nastavilo zrcadlo a uvědomujeme si, že z hlediska diverzity a inkluzivnosti je vždy co zlepšovat.

Tato situace nám ukazuje, co musíme udělat lépe jako společnost a kde se musíme dále rozvíjet. Základ našeho závazku je klást kritické otázky a přijímat opatření, abychom rozmanitost a „začleňování“ za společnost Lush nejen podporovali, ale aktivně jimi také žili.

V níže uvedeném 100denním akčním plánu sdílíme kroky a závazky, které jako společnost přijímáme, abychom dosáhli lepších výsledků:

 • Vydat veřejné prohlášení společnosti Lush v reakci na iniciativu Black Lives Matter a stanovit, jaké praktické kroky jako společnost přijímáme pro zajištění transparentnosti a odpovědnosti. (Najdete je zde).
 • Vytvořit jako firma hlavní zásady, podle nichž každý jednotlivec nese odpovědnost za tvoření bezpečného prostoru, kde je každý hlas slyšen.
 • Zveřejnit 100denní plán (ten, který zde čtete) a informovat o tom, jak pokračujeme v dlouhodobých změnách.
 • Vyžadovat, aby všichni manažeři napříč Lush Manufacturing, Lush Retail, Lush Limited, Lush Cosmetic Warriors a Lush Digital měli svůj vlastní 100denní plán, ve kterém se zavážou k práci na dlouhodobých změnách.
 • Opatřit si demografické údaje, aby bylo možné měřit rozmanitost v rámci podniku. To nám dále umožní vyhodnotit náš pokrok.
 • Připravit pro týmy vedoucích pracovníků, manažery náboru, tvůrce produktů a pracovníky personálních oddělení školení věnované nevědomým předsudkům. Věnovat se tomu, jak identifikovat příležitosti a vytvořit inkluzivní pracoviště.
 • Podporovat aktivní učení a rozvoj také u všech ostatních zaměstnanců – prostřednictvím hostujících řečníků, vzdělávacích sezení, workshopů, dialogů a knih / filmového klubu.
 • Připravit pokyny, jak se stát mentorem pro úspěšnou podporu lidí při naplňování jejich potenciálu.
 • Přezkoumat všechny používané praktiky a vytvořit zásady Respekt na pracovišti, které budou pojednávat o tom, jak řešit předsudky, mikroagresi a diskriminaci na pracovišti.
 • Provést audit všech názvů výrobků, obsahu a textu, abychom odstranili případné stereotypy, a zajistit, že takto budeme pracovat se všemi produkty i v budoucnu.
 • Přezkoumat externí komunikaci: 
 • Audit obsahu, který zveřejňujeme. Je dostatečně rozmanitý, aby odrážel naši společnost? Může se v něm naše publikum poznat? Přezkoumat aktivistické skupiny i jednotlivce, se kterými spolupracujeme: Nabízíme platformu rozmanitým hlasům?  
 • Aktivně vyhledávat organizace, skupiny a aktivisty bojující proti rasismu za účelem spolupráce a podpory prostřednictvím Charity Pot.
 • Přezkoumat, jak se nám daří vyrábět produkty opravdu pro každou potřebu, a proces od začátku diverzifikovat. Počínaje zavedením řady pro péči o černošské vlasy ve všech obchodech, spolu se zajištěním odpovídajícího školení pro zaměstnance.
 • Přepracovat proces náboru s cílem eliminovat předsudky a aktivně podpořit rozmanité zastoupení v týmech.
 • Stanovit jasná očekávání od procesu nového začátku a našeho závazku k diverzitě a inkluzivnosti.
 • Využít naši kupní sílu k tomu, abychom ostatní společnosti motivovali k podpoře našeho postoje k inkluzivnosti, aby jejich zásady odrážely ty naše.

 

Komentáře (0)
0 Komentáře