Poštovné zdarma k objednávkám nad 1500 Kč!

TÉMA

Arganový olej: Jak získáváme proslulý olej krásy z Maroka

Seznamte se s ženskými družstvy, která v Maroku pracují na získávání trvale udržitelného arganového oleje, a podívejte se, jak plody jejich práce prospívají africkému venkovu.

Sluneční paprsky dopadají na marockou Arganeraie a hlásí začátek dalšího horkého dne. Období od července do října je pro členky místního ženského družstva mimořádně rušné. Vstávají časně ráno a sbírají plody, které po dozrání opadávají ze zdejších argánií.

Arganový olej pochází z Maroka a Berberové jej po celá staletí používají pro kulinářské účely, k výrobě kosmetiky a také pro jeho léčivé vlastnosti. V posledních deseti letech se však arganový olej stal velkým hitem i v mezinárodním kosmetickém průmyslu.

Při správném a etickém zacházení by tento boom mohl pro místní komunity znamenat značný udržitelný zdroj příjmů.

Po nasbírání vzácných arganových plodů, ještě než je stihnou spást všudypřítomné kozy, nosí členky družstva jádra plodů do komunitní budovy a zde začnou s procesem jejich zpracovávání. V Ifrawnlhně pracuje v současné době 42 žen, které každý den k výrobě oleje připraví v průměru 1 kg arganových jader, z kterých musí odstranit vnější dužinu a rozbít pevnou skořápku, která jádro obklopuje.

Jádra se pak převážejí do Agádíru, kde se lisují a získává se z nich vzácná jantarově žlutá tekutina. Na jeden litr oleje je třeba zpracovat přibližně 2,3 kg arganových jader. Aby nic z plodů nepřišlo nazmar, prodává se lokálně pro kosmetické účely tzv. arganová pokrutina (vedlejší produkt procesu lisování oleje), zatímco výživnou dužinou se krmí zvířata ve vesnicích a prázdné skořápky se používají jako palivo.

V současné době existuje asi 22 vesnických družstev, která zasílají svá zpracovaná jádra do Agádíru. Odtud je výroba arganového oleje řízena. Volený prezident a sdružení zajišťují kontroly kvality a export a současně řídí poptávku.

Vždy, když přijde nová objednávka, je její kompletní produkce přidělena jedné z vesnických skupin. Díky tomu je zaručeno, že každou dodávanou šarži lze vysledovat až přímo k dělnicím, které ji připravily, a je snadnější udržovat vysokou úroveň čerstvosti. Sdružení jednak vydává osvědčení, že vyráběný olej je vysoké kvality, je čerstvý a má vysledovatelný původ, a jednak pořádá pro všechna družstva školení a hodnocení, aby jim pomohlo získat certifikát ECOCERT a status Fair Trade. Ty jim zajistí nejen klasifikaci kvalifikovaných producentů, ale také spravedlivé ceny za olej od všech kupujících.

Sdružení rovněž pomáhá místním komunitám se zajištěním trvalé udržitelnosti v podnikání a jeho šetrnosti k životnímu prostředí. Místní vláda poskytuje finanční prostředky na každoroční vysázení přibližně 300 hektarů mladých stromků, aby napomohla ochraně tohoto hodnotného odvětví pro budoucí generace a zlepšila ochranu půdy. Mezi klidnými vesnicemi jsou argánie promíchány s mandlovíky, olivovníky a cicimky a na svazích jsou vidět i další stromy. Kořeny těchto stromů udržují poušť v odstupu. Je zřejmé, že tento hodnotný olej hraje na místní úrovni velmi důležitou roli, i když jeho hvězda na mezinárodních trzích nadále stoupá.  

Fotografie: Stephanie Newton

The Argan Tree, produces the regenerative Argan fruit
Collecting the Argan Fruit
Komentáře (0)
0 Komentáře