Poštovné zdarma k objednávkám nad 1500 Kč! Kamenné prodejny jsou otevřené. | Více informací

TÉMA

Charity Pot – koho už jste podpořili?

Roku 2007 jsme vytvořili krém Charity Pot,
jehož prostřednictvím jsou podporovány charity
a projekty, co za to stojí. 

Všechny tržby z prodeje krému Charity Pot (kromě DPH) přímo věnujeme na podporu pečlivě vybraných projektů, sdružení a organizací působících v oblasti ochrany práv zvířat, lidí a přírody.

Jak mohu zažádat o příspěvek z Charity Pot?
Napište nám na [email protected] stručný popis svého sdružení a konkrétního projektu, na který byste od nás chtěli přispět. Základní zásady pro udělování příspěvků najdete zde a podrobné podmínky si můžete přečíst zde.

V České Republice projekt Charity Pot funguje od jara roku 2014 a za tu dobu byla podpořena celá řada projektů:

PROTI SRSTI
Kampaň neziskové organizace Svoboda zvířat, která bojuje za zákaz chovu kožešinových zvířat v České republice.

GREEN LIFE
Projekt spolku Prales dětem, který vykupuje deštný prales za účelem jeho zachování a ochrany. 

NEKUPUJ. ADOPTUJ!
Projekt, který buduje etický a odpovědný vztah společnosti k psům a kočkám.

FARMA NADĚJE
Poskytuje azyl týraným zvířatům zachráněným z nevyhovujících podmínek velkochovů a zabývá se osvětou společnosti prostřednictvím jejich příběhů.

NATURE ALERT
Kampaň Nature Alert - Klenoty přírody v ohrožení, bojující za zachování směrnic Natura 2000 na ochranu přírody.

ISKÉRKA
Podpořili jsme Týdny duševního zdraví obecně prospěšné společnosti Iskérka, která pomáhá dospělým lidem s duševním onemocněním v návratu do života.

PESTRÁ SPOLEČNOST
Přispěli jsme na kampaň Měřme stejným metrem! Pestré společnosti, obecně prospěšné společnosti, která cvičí asistenční psy a prosazuje, aby nárok na jejich pomoc měli lidé se všemi druhy postižení. Jako jediná v ČR má společnost mezinárodně akreditovaný přirozený bezkotcový výcvik asistenčních psů u celosvětově uznávané asociace Assistance Dogs International a Assistance Dogs Europe.

NADÁNÍ A DOVEDNOSTI
Přispěli jsme na projekt Roz(h)led obecně prospěšné společnosti Nadání a dovednosti, která pomáhá mladým lidem z dětských domovů a pěstounské péče se vstupem na trh práce.

ŠPATNÝ VTTIP
Kampaň sdružení IURE, která má za cíl seznámit veřejnost s riziky úmluvy TTIP.

MORAVSKOSLEZSKÝ SPOLEK NA OCHRANU ZVÍŘAT
Aktivně pomáhá týraným, zanedbaným a opuštěným zvířatům.

KULICH DO ŠKOL 
Interaktivní vzdělávací projekt pro žáky základních škol, který seznamuje děti s problematikou opuštěných psů a koček. 

FOUSEK
Sdružení pomáhající opuštěným a týraným kočkám. 

POMÁHÁME LIDEM NA ÚTĚKU
Spolek, který organizuje pomoc uprchlíkům v ČR i v Evropě. 

ZVÍŘATA JSOU TAKY LIDI 
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o vztahu lidí a zvířat, pořádaný sdružením Otevři oči.

PROUD
Aneb „Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu“, je sdružení usilující o rovnoprávnost LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transgender osob) a osvětu společnosti, například prostřednictvím vzdělávacích programů či veřejných debat.

DALŠÍ ŠANCE
Sdružení pomáhající opuštěným, toulavým a týraným kočkám.

ÚTULEK KOCOUR FELIX
Útočiště pro opuštěné kočky

FELITY CLUB
Kastrační program sdružení Feliti Club pomáhá s kastrací bezprizorních koček a kocourů. 

NYCTALUS
Sdružení se zabývá ochranou netopýrů, zejména péčí o netopýry nalezené na území Prahy, pomocí netopýrům v nouzi, záchranou netopýřích kolonií, ale také poradenstvím a pořádáním osvětových akcí.

ZA SPRAVEDLIVÉ ROZHODOVÁNÍ O NAŠEM OKOLÍ
Podpořili jsme kampaň Za spravedlivé rozhodování o stavbách asociace ekologických organizací Zelený kruh, která podporuje celkový rozvoj občanské společnosti v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. V kampani vyzývají k zavedení spravedlivých, rychlejších, lepších a jednodušších pravidel pro rozhodování o stavbách i kvalitnějšího a rychlejšího rozhodování úřadů i správních soudů.

KOŇSKÁ ZÁCHYTKA
Projekt Koňská záchytka sdružení Na Volno zajišťuje pomoc koním v nouzi.

ZATOULANÉ ŠTĚSTÍ
Záchrana opuštěných, zatoulaných a týraných zvířat včetně zajištění kompletní veterinární péče. Odchyt bezprizorních zvířat s následným hledáním majitele, popř. adopcí do prověřených rodin či k prověřeným osobám.

PSÍ ŽIVOT
Jediná organizace v ČR se zaměřením na pomoc zvířatům patřícím lidem bez domova.

„Naším posláním je pomáhat psům a kočkám, jejichž majitelé se dostali do tíživé životní situace nebo se pohybují ‚na okraji společnosti‘ a nedokáží o své zvíře dostatečně pečovat. Našim cílem přitom není zvířata odebírat, ale zpřístupnit jim potřebnou péči.“

DEVĚT ŽIVOTŮ
Snižuje počet volně žijících koček pomocí kastračního programu a hledá jim nové domovy.

ČEŠI PRO SÝRII
Program pro rodiče – prevence a léčba traumatu u dětí postižených válkou.

DOBRÉ RUCE

Útulek pro kočičky, jehož posláním je péče o toulavé a nemocné kočky a koťata. Charity Pot přispěl na veterinární péči.

STOP SEČENÍ SRNČAT
Kampaň na ochranu srnčat a další zvěře při jarním kosení luk. 

„Věděli jste, že první kosení luk připadají na konec května a června, což je čas kdy srny přivádějí na svět svá srnčí miminka? Srnčata tráví první dva týdny svého života zpravidla na lukách, schovaná v trsech trávy... Na přijíždějící traktor reagují přikrčením k zemi, a to znamená jejich jistou smrt.“ V důsledku zanedbávání zákonných povinností každoročně trýznivou smrtí zahyne 60 000 srnčat.

„Rádi bychom dosáhli toho, aby vláda upravila dotační podmínky zemědělcům. Kdo nebude dodržovat zákonnou povinnost, může být na dotacích krácen. Chceme dále zajistit dotace pro zemědělce na pořízení infrasenzorů na žací lišty, které srnče schované v trávě zaznamenají a žací lištu včas nadzvednou. Myslivecké spolky by zase měly mít možnost získat dotace na drony s termovizí. A především by bylo dobré stanovit termíny prvního sečení tak, aby zvěři byla dána šance na vyvedení mláďat.“ Zjistěte, jak můžete pomoci i Vy: www.stopsecenisrncat.cz/pomoc

TOULAVÉ TLAPKY
Trvalý azyl pro psy s problémovým chováním a jejich převýchova

FESTIVAL MEZIPATRA
Filmový festival organizovaný občanskými sdruženími Mezipatra a STUD Brno každoročně představí kolem stovky českých i zahraničních filmů s LGBTQ+ tématy a jejich tvůrce a tvůrkyně.

FARMA JARIKHANDA
Jeden z prvních azylů pro „hospodářská“ zvířata v ČR.

FOUSKY
Zachraňují opuštěné kočky, které v životě neměly štěstí.

JUNIPERIA
„Pracujeme na tom, aby se krajina využívala způsobem, který je v souladu s jejími ekologickými funkcemi a přírodními hodnotami. Jsme nezisková organizace se zkušenostmi a širokým záběrem činností.“

Dotací Charity Pot byl podpořen projekt na obnovu biologicky velmi cenného říčního ramene Lužnice v přírodní rezervaci Horní Lužnice.

PSÍ ŠTĚSTÍ
„Jsme parta lidí, kterým nejsou lhostejní opuštění a týraní pejsci, a to nejen z ČR. Děláme dočasné péče, díky které se každý pejsek naučí každodennímu chodu, a tak je lépe připraven k adopci do nové rodiny.“ Charity Pot přispěl na veterinární péči.

NESEHNUTÍ A PROJEKT HLAVA NA HLAVĚ
Charity Pot podpořil spuštění kampaně, jejímž cílem je rozšířit povědomí české veřejnosti o tématu intenzivních chovů hospodářských zvířat – vývoj webové stránky, zakoupení VR brýlí, tisk a výroba informačních materiálů.

AHOZ
„Ahoz Na Kopečku z. s. je vznikajícím azylem pro tzv. hospodářská a jiná zanedbaná či jakkoliv týraná zvířata, která se k nám dostanou z nevyhovujících podmínek velkochovů i malochovů.“ Charity Pot přispěl na vybudování studny.

PLATFORMA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ETIKU / PURE
Usiluje o zlepšení ochrany životního prostředí, přírody a zvířat. Charity Pot podpořil osvětovou činnost, která prostřednictvím pozitivně laděných projektů pomáhá naplňovat vizi organizace, ve které lidé žijí a hospodaří moudře, šetrně a ohleduplně ke zvířatům, k přírodě a celé planetě zemi. Jedním z takových projektů byla kampaň informující spotřebitele (a skrze ně i firmy) o potřebě maximální redukce tvorby odpadu.

BULDOČÍ NADĚJE
Sdružení se věnuje aktivní pomoci buldokům a buldočkům v nouzi a osvětě veřejnosti. Charity Pot napomohl k osvětě v oblasti psích množíren, adopce a dočasné a veterinární péče.

LIMITY JSME MY
Hnutí se zapojuje do globálního úsilí o spravedlivé řešení změn klimatu a snaží se o co nejrychlejší ukončení těžby a spalování uhlí v České republice a přechod na obnovitelné zdroje energie. Charity Pot podpořil již dva ročníky letní školy Klimakemp (2018 a 2019), kde se každoročně setkávají odborníci a aktivisté z celé Evropy a vzdělávají se na toto téma.  

OBRAZ
Organizace se podílí na aktivní ochraně zvířat, osvětě veřejnosti a vzdělávání a prosazování legislativních změn. Významnou iniciativou této organizace byla kampaň za zákaz kožešinových farem v České republice. Charity Pot podpořil počátky vznikajícího projektu menemasa.cz, který se zaměřuje na propagaci snížení konzumace živočišných produktů a jejich nahrazení veganskými alternativami. Podporu směřovali také k zajištění programu mezinárodní konference za práva zvířat –  CARE 2018.

MĚLNICKÝ SPOLEK OCHRÁNCŮ ZVÍŘAT
Přispěním na veterinární péči a kastraci psů a koček Charity Pot spolku pomohl v péči o nalezená zvířata a zvířata v nouzi. 

Projekt STOPTABU
Pomoc obětem tabuizovaných témat, jako je domácí násilí, šikana, znásilnění, apod. a osvěta veřejnosti prostřednictvím videí, článků a besed.

FELITY KASTRUJE
Projekt se zaměřuje nejenom na samotnou kastraci koček, ale také pomáhá lidem, kteří na ni nemají dostatek finančních prostředků. V rámci programu vznikla také kastrační mapa spolupracujících veterinářů, útulků a obcí a měst s kastračním programem, která slouží všem, kteří se rozhodnou a mají možnost vykastrovat kočky na své náklady. Charity Pot přispěl k šíření povědomí o programu za pomoci brožur a besed.

ZVÍŘATA NEJÍME
„Lidstvo zapomíná vnímat hospodářská zvířata jako živé bytosti. Proto jsme tady my, kdo to chce změnit. Jsme sdružení lidí, aktivně bojujících za práva zvířat. “ Charity Pot podpořil Chci znát pravdu  – kampaň bojující za transparentnost dění na jatkách v ČR.

ŠANCE ZVÍŘATŮM
Pečuje o opuštěné a týrané psy a kočky, informuje veřejnost o problematice množíren a potřebnosti kastrací. Charity Pot přispěl na veterinární péči a kastraci psů a koček.

PŘESTUPNÍ STANICE
„Obchod s darovaným oblečením a knihami, ale také místo, které mění životy.“ Přestupní stanice vytváří pracovní místa pro lidi bez domova a poskytuje jim zázemí a pomoc v těžké životní situaci. Pro širokou veřejnost pořádá workshopy, přednášky či promítání. Charity Pot přispěl na vybavení druhého obchodu.

TRANS*PARENT
Organizace usiluje o prosazování práv transgender osob a o jejich přijetí do společnosti. V rámci Charity Pot Party u nás na obchodě jste tak podpořili kampaň #JsmeTrans.

MÍSTNÍ MÍSTNÍM
Charity Pot přispěl na vybavení komunitního uměleckého centra Místní místním pro lidi bez domova.

ČESKÁ ŽENSKÁ LOBBY
Podpora kampaně Hlas proti násilí, která usiluje o zlepšení povědomí, prevence a dostupné pomoci v oblasti domácího násilí a násilí na ženách.

Děkujeme. Díky vaší přízni budou další podpořené projekty, co za to stojí, stále přibývat.

Komentáře (0)
0 Komentáře
Související obsah (1)

Související produkty

1 položka
Bestseller
Krém na ruce i tělo
Štědrý krém, který potěší pokožku i duši
175,00 Kč
50ml