TÉMA

Co je to Lush Prize

Lush Prize je významná iniciativa mající za cíl dosáhnout dne, kdy se bude bezpečnostní testování vykonávat bez využívání zvířat.

Ocenění Lush Prize, výsledek spolupráce Lush Cosmetics a Consumer Research Association (Asociace pro spotřebitelský výzkum), je největším výročním finančním oceněním v oblasti podpory iniciativ směřujících k ukončení využívání zvířat v toxikologickém výzkumu s ohledem na jeho neetičnost i na to, že jeho prostřednictvím nelze přesně předvídat dopad chemikálií na lidský organismus.

Její výherci si každoročně rozdělují £250 000 (cca 7,5 milionů Kč) jako odměnu za své úspěchy v oblasti vědy, výzkumu a boje usilujících o prosazení alternativních metod testování. Ocenění Lush Prize se snaží vyvíjet tlak na bezpečnostní testování spotřebních produktů takovým způsobem, který doplňuje projekty řešící otázky testování léků na zvířatech.

Ocenění, z nichž každé čítá £50 000, pro nejefektivnější projekty i jedince pracující na nahrazení experimentů na zvířatech v bezpečnostním testování spotřebních produktů a ingrediencí, je udělováno v pěti kategoriích:

Pokud se v kterémkoli ročníku objeví iniciativa nebo projekt znamenající významný přelom pro toxikologii 21. století a přinášející zlom vedoucí k nahrazení experimentů na zvířatech, je týmu nebo odpovědnému jedinci udělena ještě zvláštní cena Black Box, ve výši celých £250 000.

Ocenění reflektuje mezinárodní povahu problému, a proto je udělováno iniciativám z celého světa. Výherci budou představeni na ceremonii, která se uskutečňuje vlistopadu každého roku. Mezi výherce minulých ročníků patří: Laboratory of Mathematical Chemistry, African Network for Animal Welfare, The New Zealand Anti-Vivisection Society, The Centre for Alternatives to Animal Testing, Taiwan Society for the Prevention of Cruelty to Animals nebo Dr. Sue-Hyon Lee z Bio Solution Co, Dr. Kenry, National University of Singapore. Dr. David Pamies z Center for Alternatives to Animal Testing či Dr. Catherine Willett za Human Toxicology Project. 

Lush Prize v sobě spojuje nadšení a prostředky Lush s výzkumem a dovednostmi asociace Ethical Consumer v oblasti kampaní.

Další informace najdete na: LushPrize.org

The Lush Prize Awards

Cena je se svou odměnou £250 000 (cca 7,5 milionů Kč) největším výročním finančním oceněním v oblasti boje za ukončení testování na zvířatech.

Komentáře (0)
0 Komentáře