Poštovné zdarma k objednávkám nad 1500 Kč! Kamenné prodejny jsou otevřené. | Více informací

TÉMA

Etická charta Lush

ETICKÉ HODNOTY LUSH

V Lush věříme, že spokojení lidé vyrábějí pozitivně laděné výrobky. Dáváme na ně své podobizny a jsme na ně pyšní.

Věříme, že lidé, kteří v Lush pracují, cítí hrdost a sounáležitost z podílení se na úspěších a základních hodnotách firmy. Tato hrdost a zapojení a zapálení jednotlivců vede k enormní loajalitě a tvrdé oddané práci, jaká se mnohdy nevidí.

Víme, že mnoho lidí přišlo pracovat do naší firmy právě kvůli našim hodnotám. Pro řadu z nich je Lush místem, které reprezentuje jejich osobní hodnoty, priority nebo pohled na svět, jakožto firma, která usiluje o poctivý business bez vykořisťování lidí, zvířat nebo planety. Naše umění vytvářet vřelé přátelské prostředí, kde jsou všichni bez rozdílu vítáni, je možná jedna z našich nejsilnějších stránek. Vytváří rozmanitou skupinu lidí, ve které si každý nachází své místo, a kde každá role má svou důležitost přispívající celku.

Konzultace se zaměstnanci

Jeden z nejzákladnějších principů Zaměstnaneckého fondu Lush  (Lush Employee Benefit Trust – EBT) je ochrana našich základních hodnot a etických standardů. Prostřednictvím EBT chceme zajistit, že nebude učiněno žádné rozhodnutí, které by některé z nich mohlo narušit, aniž by se k tomu vyjádřili zaměstnanci Lush Group. 

CO JE ETICKÁ CHARTA LUSH?

Etická charta Lush je závazek společnosti vůči našim etickým standardům. Zahrnuje sedm základních principů, které nelze změnit bez konzultace se všemi zaměstnanci společnosti, a 9 vyvíjejících se etických principů.

Proti testování na zvířatech

Lush nikdy nebude provádět ani zadávat testy na zvířatech. Vždy budeme nakupovat ingredience od dodavatelů, kteří netestují na zvířatech. Jestliže existují zákony a předpisy, které ztěžují nebo znemožňují testování bez použití zvířat, budeme proti nim vždy protestovat a vždy budeme bojovat za prosazení legislativy bez krutosti na všech trzích.

Jsme vegetariánská společnost

Ve výrobcích budeme vždy používat pouze vegetariánské ingredience. Zavazujeme se také zajistit, aby v našem sortimentu vždy byly i veganské alternativy.

Zásada daňové morálky

Zavazujeme se platit včas správnou částku daně ve všech zemích, kde Lush působí. Kopie naší aktuální písemné daňové politiky je k dispozici na adrese weare.lush.com

Jsme aktivistická společnost

Lush aktivně vede kampaně v otázkách práv zvířat, lidských práv a ochrany životního prostředí. Od všech zemí s licencí Lush se očekává, že alespoň jednou ročně uskuteční prostřednictvím svých obchodů a webových stránek kampaň založenou na jedné ze základních hodnot.

Férové mzdy pro zaměstnance

Lush se zavazuje, že překročí minimální standardy mezd a podmínek stanovených vládou a ve všech zemích, ve kterých působí.

Všichni jsou u nás vždy vítáni

Prohlášení „Všichni jsou vždy vítáni“ je naší hlavní zásadou diverzity a začlenění pro zaměstnance a zákazníky, pro které chceme být vždy místem, které uvítá každého. Budeme se vždy snažit zaměstnávat a podporovat lidi na základě jejich schopností a potenciálu, bez předsudků nebo diskriminace jakéhokoli druhu.

Závazek k transparentnosti a externím auditům

Lush bude prostřednictvím třetích stran smluvně zajišťovat pravidelné audity své zásady netestování na zvířatech a svých etických a environmentálních praktik, stejně jako pravidelné obchodní audity.

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍC? NAVŠTIVTE WEARE.LUSH.CO.UK

 

VYVÍJEJÍCÍ SE ETICKÉ ZÁSADY

Kromě základních hodnot uvedených výše, existují i další, které jsou pro etiku Lush stejně tak důležité, ale které jsou v průběhu času definovány odlišně a ovlivněny novými technologickými pokroky, odlišnými situacemi ve světě a nově dostupnými vynálezy a řešeními. Tyto základní hodnoty mají cíle a zásady, které se čas od času mění, aby odrážely tyto pokroky a změny.

Živá planeta

V Lush věříme, že jsme součástí přírody a máme na ni dopad – ať už prostřednictvím ingrediencí, které používáme, způsobu výroby a přepravy zboží nebo způsobu, jakým získáváme energii. A proto musíme vždy vracet více, než si vezmeme.

Fér obchody s našimi dodavateli

Věříme, že spravedlivý obchod je obchodní partnerství založené na dialogu, transparentnosti a respektu, které usiluje o větší spravedlnost v mezinárodním obchodu, aktivně se angažuje v podpoře producentů, zvyšování povědomí a v prosazování změny pravidel a praktik konvenčního mezinárodního obchodu.

Udržování kvality výrobku, základních hodnot, spokojenosti zákazníků a spravedlivého zisku

V Lush věříme v právo na zisk, ale při posuzování a úpravách hlavních obchodních strategií budou projednány a zohledněny všechny aspekty základních hodnot Lush. Vyvážený Lush byznys profituje se zachováním základních hodnot.

Čerstvost a ruční výroba

Naším cílem je mít nabídku inovativních, účinných a ručně vyráběných produktů z čerstvých surovin a postupně zcela vyloučit použití syntetických konzervačních látek.

Nahaté produkty

Náš cíl minimalizovat používání obalů znamená, že se vždy budeme snažit vymýšlet a zdokonalovat nahaté produkty.

Digitální etika

Lush se v neustále se vyvíjejícím digitálním světě bude vždy snažit chovat v souladu s etickým svědomím. Jsme otevření open-source technologiím ve všem, co navrhujeme, vytváříme a uvádíme. Náš výzkum a kód vracíme otevřeným komunitám. Zavazujeme se ve své společnosti používat komoditní hardware z bezkonfliktních materiálů, který má vysoký výkon, ale nízkou spotřebu energie poháněnou obnovitelnou zelenou energií, kde je to jen možné. Zajišťujeme, aby všechny údaje o zaměstnancích a údaje o zákaznících společnosti Lush byly šifrované, bezpečné a transparentní. Naši zákazníci a zaměstnanci mají právo vědět, jaké informace o nich máme.

Obnovitelná energie

Dosavadní spoléhání se na fosilní paliva a jadernou energii pro energetické potřeby světa způsobuje problémy. Budeme hledat a upřednostňovat pokroky v nových energetických zdrojích a řešeních, jakmile budou k dispozici.

Recyklované materiály

Pokud nemůžeme všechno vyrábět nahaté, pak je naším cílem zajistit, aby obaly výrobků, které je vyžadují, byly z nejlepších a nejinovativnějších materiálů, které jsou k dispozici a které mají minimální dopad, jsou recyklované nebo znovu použitelné.

Environmentální politika

Lush se bude vždy při všech způsobech využívání světových zdrojů snažit překonávat sám sebe. Naším cílem je snížit a minimalizovat náš dopad pomocí zásad, které odpovídají potřebám měnící se a neustále se vyvíjející situace ve světě. Postavíme se výzvám a zaměříme se na oblasti, jako je letecká doprava, spotřeba energie, materiály končící na skládce a míra recyklace, znečištění a produkce odpadu.

POKUD SE VÁM ZDÁ, ŽE BYL PORUŠEN NĚKTERÝ ZE ZÁVAZKŮ ETICKÉ CHARTY LUSH, OZNAMTE TO NA [email protected]

Komentáře (0)
0 Komentáře