Poštovné zdarma k objednávkám nad 1500 Kč! Kamenné prodejny jsou otevřené. | Více informací

TÉMA

#IvoteNature: Vraťme život do přírody

Někdy máme možná trochu sklon vnímat Evropskou unii jako něco, co si prostě jen tak žije vlastním životem i bez nás. Přitom díky volbám do Evropského parlamentu máme možnost věci skutečně reálně ovlivnit.

V Evropském parlamentu přijímají volení politici důležitá rozhodnutí, která bezprostředně ovlivňují nás a náš každodenní život. Prostřednictvím svého hlasu určíte, kdo tato rozhodnutí bude dělat a jakým směrem se bude naše budoucnost ubírat.

Proto jsme spojili síly s Birdlife International a jejich partnerem v ČR – Českou společností ornitologickou – abychom s ní prostřednictvím kampaně #IvoteNature (#VolímPřírodu) pomohli šířit povědomí o konání voleb do Evropského parlamentu, vyzdvihli jejich význam pro osud naší přírody a připomněli důležitost hlasu každého z nás.

Potřebujeme pomoci vrátit do naší krajiny život, potřebujeme chránit naši přírodu, potřebujeme v Evropském parlamentu zástupce, kteří budou hájit její zájmy.

Dejte tedy ve volbách do evropského parlamentu v pátek 24. a sobotu 25. května 2019 přírodě svůj hlas. A nabádejte k tomu i své okolí, protože na každém hlasu záleží.

Nemáte-li svého favorita a cítíte se v tomto směru trochu bezradní, mohla by vám pomoci volební kalkulačka

Zajímavá by pro vás mohla být i analýza, kterou zpracovalo Hnutí DUHA na základě dotazníku předloženého kandidátům, zaměřeného přímo na ochranu přírody. Zajímalo je, jak politici a političky prosazovali a v následujících pěti letech chtějí prosazovat ochranu našeho zdraví a zdraví naší krajiny. „Výsledky nejsou v žádném případě kompletními hodnoceními politických stran, neboť se zaměřují pouze na vybranou oblast politiky – ekologickou, potažmo energetickou či surovinovou. Hnutí DUHA a Zelený kruh tímto hodnocením nevyjadřují svoje preference pro nadcházející parlamentní volby, ale hodnotí a porovnávají ekologické politiky stran s reálnými ekologickými problémy a samozřejmě také strany mezi sebou.“ Výsledky analýzy najdete zde.

Vše, co potřebujete vědět o evropských volbách, najdete zde.

Proč musíme jednat?

Naše příroda je v krizi

Z naší krajiny se vytrácí život, mizí fauna i flora. Smutným důkazem jsou například čísla Jednotného programu sčítání ptáků, která mimo jiné dokládají, že k největšímu poklesu početnosti (od roku 1982) došlo u ptáků vázaných na zemědělskou krajinu, a to o alarmujících 30 %. 

Na vině je intenzivní velkoplošné zemědělství. Ještě před 60 lety se zemědělská krajina skládala z malých polí oddělených mezemi, kde mohli přežívat nejen opylovači, ale i ptáci a jiní živočichové. A dnes? Někdejší pestou krajinnou mozaiku nahradily velké jednodruhové lány, intenzivnější využívání chemie a těžké techniky a ptáci a další živočichové i hmyz tak postrádají potravu i prostor pro život.

Co by pomohlo? Zmenšení souvislých ploch jedné plodiny, rozčlenění větších lánů cestami, biopásy, alejemi, větrolamy a dalšími prvky rozptýlené zeleně, omezení chemie (vytvořením přírodních prvků na alespoň 10 % zemědělských ploch). 

Jak toho docílit? V první řadě nastavením zemědělských dotací v České republice tak, aby byly brány v úvahu proměnlivé místní potřeby a podmínky.

„Probíhající debata o budoucí Společné zemědělské politice EU a o zemědělských dotacích dává příležitost, aby nový systém podporoval a odměňoval odpovědné hospodaření a kladl bariéru dalšímu zbytečnému poškozování a ničení půdy, vody i přírody a krajiny.“ (birdlife.cz/petice-za-krajinu)

To, jakým způsobem se následně evropské dotace použijí, je svébytným rozhodnutím každého členského státu. „Chtěli bychom, aby naše peníze přispěly k větší pestrosti krajiny a podpořily zdravou krajinu, kde budou moci žít všechny živé organismy včetně opylovačů nebo ptáků. Pojďme peníze použít tak, abychom měli nejen plnou krajinu života, a společně s tím i kvalitní vodu a půdu, která bude plodit i za několik desítek let,“ apeluje ornitolog Václav Zámečník.

Nová zemědělská politika by měla začít platit od roku 2021. O její podobě rozhodne Evropský parlament ve spolupráci s jednotlivými ministry zemědělství členských zemí. Proto nejen, že apelujeme na účast ve volbách, ale také podporujeme petici ČSO za zdravé zemědělství, adresovanou našemu ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi.

Jak můžete pomoci?

  • V první řadě – dejte v evropských volbách 2019 svůj hlas v přírodě
  • Podepište petici ministrovi zemědělství
  • Šiřte a sdílejte! 
    • Pomozte nám šířit povědomí, sdílejte petici.
    • Sdílejte své příběhy. Dejte všem vědět, že jste byli volit! Připojte hashtag #IvoteNature a dejte všem vědět, že vám není budoucnost naší přírody lhostejná!
  • Více tipů najdete zde.

Přečtěte si článek od BirdLife International, který vysvětluje, proč příroda potřebuje vaši pomoc ve volbách do Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019. 

Foto: Petr Šaj

Komentáře (0)
0 Komentáře