Poštovné zdarma k objednávkám nad 1500 Kč! | Čím čerstvější, tím lepší! 50% sleva na vybrané položky ZDE. Delší doba doručení.

TÉMA

Jak zastavit znečišťování oceánů plasty

Jeden z amsterdamských supermarketů nedávno ohlásil první uličku bez plastů na světě. Všechny obaly jsou zde vyrobeny z alternativních materiálů bez použití plastů. Je to cesta k záchraně našich moří před znečištěním plastovým odpadem? Odborníci spojili své síly na summitu věnovaném krizi znečištění oceánů plasty (Ocean Plastics Crisis Summit) v Londýně, kde o tomto problému diskutovali a hledali řešení, které by zabránilo rozvoji plastové planety. Podrobnou zprávu vám přináší redaktorka Lush Times, Katie Dancey-Downs.

Náš plastový oceán

Analytik životního prostředí BBC, Roger Harrabin, stojí na pláži v Keni a vypouští do moře želvu. Během posledních tří týdnů bylo třeba krmit tuto želvu laxativy, aby se jí ze žaludku dostalo obrovské množství plastů, které snědla ve svém domovském prostředí, v oceánu. Když Roger odchází z pláže, ještě se naposledy ohlédne. Na místě, kde vypustil želvu do moře, stojí chlapec a pije z plastové láhve. Po posledním doušku odhodí láhev na pláž.

Když Roger vypráví svůj příběh na summitu Ocean Plastics Crisis Summit, je očividně rozhořčený. Přináší však s sebou také naději. Za 30 let práce žurnalisty v BBC se ještě nesetkal s tak silnou podporou veřejnosti.

Mluvčí, kteří se sešli v Royal Geographic Society v Londýně, si postupně předávají místo u řečnického pultu a snaží se společně hledat řešení škod v podobě znečištění plasty, které oceánu způsobuje lidská rasa. Akci pořádá organizace Artists Project Earth, která problémy životního prostředí ve 21. století propojuje se silou hudby a umění.

Závažnost problému zdůrazňuje na úvod summitu obhájkyně sociálních a lidských práv a bývalá herečka Bianca Jagger: „Největší biotop na Zemi se za jediné století stal hřbitovem plastů.“

Zdá se, že plasty pronikají do každého aspektu mořského života. Pokud vše půjde dál současným tempem, dá se podle nadace Ellen Macarthur Foundation předpokládat, že oceány budou do roku 2050 obsahovat více plastů než ryb. Plastové předměty začínají žít svůj život na zemi, ale kvůli nesprávnému shromažďování a recyklaci končí v mořích.

Problém se dotýká i mořských ptáků, kteří jsou často nalézáni mrtví s žaludkem plným víček od plastových lahví, inkoustových kazet do tiskáren a golfových míčků. Nemohou jíst, protože mají žaludky už naplněné plastem.

Ještě větší problém než tyto větší plastové předměty však představují mikroplasty. Věci, které se dostávají do moře, jako plastové tašky, rybářské sítě a další odpadní obaly, se působením slunce narušují a rozpadají se na drobné plastové částečky označované jako mikroplasty. Jsou příliš malé na to, aby je bylo možné z oceánu vylovit.

Mikroplasty se pak s potravou dostávají do těl organismů na spodním konci potravního řetězce, planktonu. Plankton následně slouží jako potrava pro větší ryby a mořské živočichy. Ti tedy také pojídají plasty. A když ryby konzumují lidé, i oni jedí plasty.

Vláda Spojeného království nedávno vyhlásila 25letý plán pro životní prostředí. Jeho cílem je eliminovat do roku 2042 zbytečný plastový odpad, ovšem je tento cíl dostatečně ambiciózní?

Plasty v oceánu již jsou nezákonné

Podle britského ekologického žurnalisty, agitátora a autora Olivera Tickella již máme k dispozici kompletní celosvětovou legislativu, kterou k řešení tohoto problému potřebujeme. Pokud země umožní znečištění oceánu plastem, jedná se o jasné porušování mezinárodního práva.

Oliver představil na summitu svůj dokument vydaný organizací Artists Project Earth, věnovaný otázce odpovědnosti pachatelů znečišťování moří plasty. Právní předpisy možná existují, ovšem Oliver tvrdí, že nejsou náležitě uplatňovány.

V dlouhém seznamu zákonů, které podle Olivera staví znečišťování oceánů plasty mimo zákon, patří Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu. Tento zákon, který vstoupil v platnost v roce 1994, vyžaduje, aby státy: „předcházely, omezovaly a kontrolovaly znečišťování mořského prostředí z jakéhokoli zdroje.“

Washingtonská Deklarace o ochraně mořského prostředí před pozemními činnostmi z roku 1995 obsahuje řadu možných způsobů, jak řešit znečištění moří plasty. Ačkoli není právně závazná, je s ní spojena „morální síla“. Vlády, které se účastnily konference OSN konané od 23. října do 3. listopadu 1995, tuto deklaraci odsouhlasily. Tito signatáři již schválili „trvalé a účinné kroky k řešení všech dopadů pozemních aktivit na mořské prostředí.“ Deklarace odkazuje na řadu znečišťujících látek, včetně odpadků.

Jedná se pouze o jeden malý příklad z mnoha tvrdých i měkčích zákonů, které Oliver Tickell uvádí ve své zprávě. Tvrdí, že pokud bychom tento proces zahájili nyní, mohlo by zavedení mezinárodního práva proti znečišťování plasty představovat 20letý boj.

„My to však dělat nemusíme. Máme krásný 20letý náskok, protože všechny tyto mezinárodní dohody již existují,“ říká.

Přestože kontrola dodržování těchto zákonů se může ukázat jako obtížná, občané mohou neustále vyvíjet tlak a požadovat, aby vlády své zákonné povinnosti dodržovaly.

„Musíme vládám připomínat, k čemu se zavázaly,“ tvrdí Oliver.

Řešení znečištění plasty

Řečníci na summitu Ocean Plastics Crisis Summit jednoznačně souhlasí: řešení problému znečištění plasty neznamená vyčistit oceán. Znamená především zabránit tomu, aby se plast nadále do oceánu dostával.

Jak naznačuje Bianca Jagger, je pro to třeba podniknout několik klíčových kroků. Za prvé se svět musí obrátit zády k plastům na jedno použití. Když používáme plasty, je nutné je používat znovu a znovu místo toho, abychom je vyhazovali, a potřebujeme také lepší iniciativy v oblasti recyklace. Musíme se rovněž zaměřit na rozvojové země produkující velká množství odpadů, které potřebují lepší systémy sběru a stimuly pro zvýšení hodnoty plastového odpadu.

Existuje řada praktických řešení, která řečníci navrhli. Za prvé by více zemí mohlo zavést programy vratných plastových lahví, které fungují jen v několika málo zemích. Například spotřebitelé v Norsku platí za plastové lahve zálohu, která jim je po vrácení prázdných lahví do sběrného automatu vyplacena zpět. Podobný program by mohl být zanedlouho zaveden také ve Skotsku, kde organizace Zero Waste Scotland v současné době pomáhá vládě přivést tuto myšlenku k životu.

Jádrem problému je pro mnohé fáze návrhu výrobků. Jak by mohly být plastové výrobky, ať už obaly nebo jiné předměty, navrhovány tak, aby se podařilo snížit dopad na životní prostředí?

„Každý obal, který se vyrobí, by se měl také recyklovat. Neexistuje omluva pro výrobu obalů, které nejsou recyklovatelné,“ říká profesor Ed Kosior, ředitel organizace Nextek, která se zabývá řešeními pro recyklaci plastů.

Ne všichni řečníci však požadují svět bez plastů a mnozí z nich tvrdí, že plast hraje velmi důležitou roli. Prodloužením životnosti výrobků díky plastovým obalům lze podle nich omezit objem odpadu v podobě potravin. Takovýto plast však musí být i podle těchto řečníků navržen tak, aby bylo možné jej recyklovat a, což je stejně důležité, recyklovat jej správným způsobem.

Willemijn Peeters, ředitelka organizace Searious Business, se však ptá, zda jsou plasty vůbec nutné. A pokud skutečně plast pro svůj život potřebujeme, zda můžeme alespoň přestat používat nerecyklované materiály.

Když Willemijn mluví o obrovském množství plastu, který proudí do moře, říká: „Myslím, že ta nelepší věc, která se dá dělat s přetékajícím kohoutkem, je ho uzavřít.“

Willemijn chce docílit toho, aby se více světoznámých značek odhodlalo pro změnu a motivovalo ke změně i ostatní. Proto organizace Searious Business vyvinula tzv. „Plastic Scan.“ Tento online nástroj pomáhá společnostem vyhodnotit využívání plastů z jejich strany a navrhuje jim možná zlepšení. Nevědomost, co dělat nebo kde začít, už není omluva.

Zvrácení vývoje

„Až budou archeologové v budoucnosti studovat pozůstatky z 20. a 21. století, co najdou? Žijeme skutečně na plastové planetě,“ říká Peter Maddox, ředitel programu Waste and Resources Action Programme (WRAP) ve svém příspěvku na summitu Ocean Plastics Crisis Summit.

Nízká cena, trvanlivost a univerzálnost plastů je tím, co z něj původně udělalo tak atraktivní materiál. Dnes to na něm nenávidíme, říká.

„Vydali jsme se na dlouhou cestu a musíme toho ještě spoustu udělat.“

Summit Ocean Plastics Crisis Summit předložil několik možných řešení, ovšem jednání se zde nezastaví. Po této akci bude sestaven tým, jehož úkolem bude připravit akční prohlášení věnované plastům v oceánu. Členy týmu budou vědci, akademičtí pracovníci, odborníci na udržitelnost, žurnalisté a aktivisté na místní úrovni. Koalice se připravuje na vytvoření seznamu politických, technologických a místních akčních doporučení.

Jedná se o skupinu lidí, kteří mají nejen ty správné odborné znalosti, ale mají také zájem o zdraví planety. Zatímco čekáme na prohlášení skupiny, jedinou otázkou, která zůstává otevřená, je, zda jim vůdci světa budou naslouchat.

Přečtěte si více informací o tom, jak řešit znečištění oceánů plasty (v angličtině).
(v angličtině).

Fotografie uvedeny se svolením: David Jones @justoneocean

„Až budou archeologové v budoucnosti studovat pozůstatky z 20. a 21. století, co najdou? Žijeme skutečně na plastové planetě,“ Peter Maddox, ředitel programu WRAP

Komentáře (0)
0 Komentáře