Poštovné zdarma k objednávkám nad 1500 Kč do odvolání. Kamenné prodejny jsou otevřené. Více informací

TÉMA

Kdo chce šmírovat internet?

Novela zákona o Vojenském zpravodajství dává vojenským zpravodajcům právo umístit na internetové linky „černé skříňky“, jež by mohly odposlouchávat, ale i blokovat, či měnit provoz českého internetu. Cílem má být efektivní kybernetická obrana, což je bezpochyby téma velmi důležité. Vágní formulace zákona, pokud jde o meze sledování spolu s dlouhodobě problematickou kontrolou činnosti zpravodajských služeb, ovšem naopak vytváří prostor pro zneužití nově nabytých pravomocí a mohou vést paradoxně k oslabení kybernetické bezpečnosti.

Vojenské zpravodajství usiluje o možnost plošně sledovat internetový provoz. V novele zákona, kterou v současnosti projednává sněmovna a za níž Ministerstvo obrany získalo cenu pro Úředního slídila v rámci vyhlašování anticen Big Brother Awards za rok 2016, žádají vojáci možnost napojit přímo na sítě poskytovatelů připojení k internetu svá vlastní zařízení, která by měla sledovat veškerý internetový provoz. 

A důvod? Tím je prý efektivním kybernetická obrana a potřeba identifikovat kybernetické útoky. Je zde ovšem zásadní problém, že navrhovaná právní úprava ani doprovodná důvodová zpráva nedává jasné záruky toho, že nebude docházet ke sledování individuální komunikace. Jde o významnou změnu oproti stávajícímu stavu, kdy mohou zpravodajci v konkrétních případech a s povolením soudu odposlouchávat nebo od operátorů získávat metadata o komunikaci. Operátoři by tak ztratili kontrolu nad svými sítěmi a nemohli by tak nadále garantovat důvěrnost přenosu informací, kterou jim ukládá zákon. To by pak naopak mohlo vést k většímu ohrožení důvěrnosti komunikace a potažmo tak i kybernetické bezpečnosti. Což je jakýsi paradox navržené právní úpravy.

Otázkou je, zda budou sledovány jen jakési datové toky, nebo i komunikace konkrétních lidí. Ministerstvo obrany i zpravodajci tvrdí, že jim nejde o data o konkrétních osobách. V každém případě ale navržený zákon žádné záruky neposkytuje a technicky sledování konkrétních lidí také nic bránit nebude.  Povinnost žádat o soudní povolení, pokud by mělo být prováděno sledování konkrétních osob, se pak jednoduše ztratí v nikdy nekončící diskuzi, kdy je možno identifikovat původce komunikace. Většinou totiž bude k dispozici možnost identifikace podle IP adresy komunikující strany, tedy čísla, které sice může určovat konkrétní počítač nebo třeba mobilní telefon, s nímž pracuje pouze jeden člověk, ale také nemusí, může směřovat k více lidem, či více zařízením. Je zde tedy jakýsi uzavřený kruh. Aby zpravodajci poznali, že mají žádat o soudní povolení, tak by museli nejprve zjišťovat více informací o dané komunikaci, tedy již sledovat komunikaci konkrétních osob, což by ale zase neměli dělat, pokud nemají soudní povolení. Zdá se tedy, že záruky v zákoně jsou jen snahou umlčet kritiky a praxe sledování nebude příliš řešit, zda lze identifikovat původce komunikace nebo ne, protože pak by plošné sledování ani nešlo provádět. Ostatně pokud se o sledování nikdo nedozví, což zaručuje mimo jiné i povinnost mlčenlivosti operátorů a z principu utajená činnost zpravodajských služeb, tak je dost nepravděpodobné, že by zpravodajce někdo klepl přes prsty. Snad jen pokud dojde k podobným úletům vojenských zpravodajců, jako bylo jejich angažmá v kauze Nagyová nebo podivná role v kauze Fajád.

Zákon je napsán velmi vágně a v důvodové zprávě je vysvětleno, že je to proto, protože je třeba utajovat nástroje, které budou zpravodajci používat. Jistě je správně, že veřejnost nezná vše o tom, jak zpravodajské služby pracují, ostatně od toho se také nazývají tajnými službami. Je ale dost zvláštní, pokud pravomoci těchto služeb upravuje zákon, který ze všeho nejvíc připomíná prázdnou nádobu, kterou si uživatel naplní tím, čím bude chtít. Smysl takového zákona, který má nejen povolovat, ale i stanovit meze a nastavovat kontrolní mechanismy, je pak dost sporný. 

Za článek děkujeme organizaci IuRe, kterou jsme v minulosti podpořili v rámci projektu Charity Pot. 

Více informací najdete na:
www.slidilove.cz
www.bigbrotherawards.cz

www.prichazi.rozvedka.cz

Komentáře (0)
0 Komentáře