Poštovné zdarma k objednávkám nad 1500 Kč do odvolání. Kamenné prodejny jsou otevřené. Více informací

TÉMA

Lush Charity Pot: Podrobné podmínky pro úspěšnou žádost

Rádi pomáhámě těm, kteří pomáhají druhým, a jsme odhodláni podporovat malé skupiny a neziskové organiazce pracující v následujících oblastech:

  • Životní prostředí
  • Ochrana zvířat
  • Lidská práva (rovnost, mír a sociální spravedlnost)

  Posouzeny budou všechny žádosti, které se zabývají danými tématy, bez ohledu na lokaci žadatele a bez ohledu na registrovanou právní formu organizace, nebudeme však podporovat žádnou organizaci, která:

  • propaguje a podporuje násilí, agresi či útlak vůči komukoli (podporujeme pouze nenásilné přímé akce a skupiny);
  • popírá lidská práva;
  • se podílí na týrání nebo zneužívání zvířat, včetně testování na zvířatech pro účely výzkumu;
  • přesvědčuje nebo jinak nutí ostatní, aby změnili svou náboženskou víru;
  • podporuje rasismus, předsudky a posuzuje ostatní podle čehokoliv jiného než jejich skutků;
  • neusiluje v nejvyšší možné míře o to, aby se stala šetrnou k životnímu prostředí.

  Velmi pečlivě jsme promýšleli, jaké projekty chceme podpořit a kde může mít tato pomoc největší dopad. Následující informace vám pomohou zjistit, zda váš projekt je to, co hledáme. Pečlivě si prosím naše zásady přečtěte, a pokud budete mít stále nejasnosti, kontaktujte nás, prosím, na [email protected]

  Jaké organizace podporujeme?

  Většina těchto financí směřovala k malým skupinám a sdružením, které často bývají v nejlepší pozici, aby dokázaly prosadit skutečnou změnu s pomocí omezených zdrojů, ale často obtížně získávají prostředky. Subjekty, které podporujeme, jsou většinou malé a provozované dobrovolníky, to znamená, že vaše peníze neslouží jako platy zaměstnanců. Projekty, které mají za cíl změnit názory a chování veřejnosti pomocí zvyšování povědomí o problému, aktivismu, vzdělávání a kampaní, mají u nás prioritu, částečně proto, že tento druh práce většinou není dostatečně financován.

  Věříme, že největší dopad má financování témat, která jsou často přehlížena jinými investory, a proto upřednostňujeme méně populární, avšak důležité problémy, na které je těžší získat finanční prostředky. Globálně nejpopulárnější bývají charity týkající se zdraví (lékařský výzkum, hospice a pod.), sociální péče, aktivity spojené s náboženstvím či sbírky pro děti a mládež. Tato témata pro nás proto nejsou stěžejní. Hledáme organizace, které se věnují problémům, které ostatní přehlížejí, posouvají hranice a nabízejí alternativy k mainstreamovému názoru.

  Podporujeme nenásilné přímé akce a aktivisty, protože si myslíme, že hrají důležitou roli při dosahování sociálních změn. Nenásilné přímé akce zahrnují nejrůznější protesty a demonstrace, odmítání spolupráce apod. Budeme zvažovat podporu pouze sdružení organizujících nenásilné přímé akce, tedy takových, které nemají v úmyslu škodit jiným nebo tím vyhrožovat. Nepodporujeme takové akce, které mohou porušit zákon.
  Podporujeme nenásilné přímé akce a aktivisty, protože si myslíme, že hrají důležitou roli při dosahování sociálních změn. Nenásilné přímé akce zahrnují nejrůznější protesty a demonstrace, odmítání spolupráce apod. Budeme zvažovat podporu pouze sdružení organizujících nenásilné přímé akce, tedy takových, které nemají v úmyslu škodit jiným nebo tím vyhrožovat. Nepodporujeme takové akce, které mohou porušit zákon.

  Také nepodporujeme náboženské organizace, školy, rady, studentské výpravy nebo akademická studia, ani nepřispíváme na sponzorované pochody či jiné fundraisingové iniciativy a sponzorované akce. 

  Nepodporujeme jednotlivce. je třeba žádat za skupinu nebo organizaci a peníze musí být vyplaceny na její bankovní účet. Z pochopitelných důvodů nemůžeme peníze vyplácet na bankovní účty jednotlivců.

  Jaké projekty podporujeme?

  Jako angažovanou společnost nás především zajímají projekty vytvářející/usilující o dlouhodobou změnu. Velice si vážíme projektů, které mají za cíl pečovat o/ rehabilitovat ty, kteří to potřebují (ať už jde o lidi, zvířata, nebo planetu), zároveň ale cítíme, že je nesmírně důležité podporovat projekty, jejichž cílem je zabránit, aby ke zneužívání vůbec došlo řešením samotné podstaty problému. Raději tedy podpoříme projekt, který si klade za cíl zastavit odlesňování (například bojem proti průmyslu s palmovým olejem), než takový, který plánuje obnovit oblast, která již byla odlesněna opětovným vysázením stromů. 

  Upřednostňujeme podporu projektů, které si dávají za cíl měnit názory a chování pomocí zvyšování povědomí o problému, aktivismu, vzdělávání a kampaní, a to zejména proto, že tento druh práce není dobře financován z jiných zdrojů. Hledáme iniciativy, které přesahují potřeby těch, kteří jsou přímo zainteresováni, které mají potenciál být ku prospěchu širšímu spektru spíše než několika jedincům. Také ale financujeme projekty, které poskytují pomoc a podporu kde je potřeba, jako jsou zvířecí útulky, práce s uprchlíky a poradenské skupiny. 

  Je stejně důležité podporovat pozitivní alternativy jako bojovat proti škodlivým praktikám, proto hledáme také projekty, které podporují a realizují životaschopná, spravedlivá a udržitelná řešení světových problémů.

    

  Základní principy

  Podporujeme organizace a projekty, které jsou v souladu s našimi hodnotami. Mezi naše klíčové principy patří:

  Zvířata: Veškeré pohoštění na našich akcích a setkáních je vegetariánské/veganské – proto ani nepřispíváme na náklady na jídlo, pokud není splněna tato podmínka a také nepodporujeme farmářské projekty, pokud jsou v nich zahrnuta zvířata. Nesouhlasíme s odstřelem zvířat za účelem ochrany prostředí nebo chováním divokých zvířat v zajetí a to ani za účelem jejich rozmnožování. Výjimkou jsou přírodní rezervace, kdy zvířata kvůli zranění nemohou být vypuštěna zpět do volné přírody. Podporujeme jedině útulky, které neutrácejí žádné svěřence (není-li to bezpodmínečně nutné ze zdravotních důvodů). Nefinancujeme projekty, kdy jsou zvířata posílána a umisťována do jiných zemí.

  Použití papíru: Pro naše tištěné materiály používáme pouze 100% recyklovaný papír, takže tisk nerecyklovaných letáků a jiných tiskovin nepodporujeme. Nicméně si uvědomujeme, že ne ve všech zemích je recyklovaný papír dostupný, posuzujeme tak financování projektů případ od případu.

  Létání: Snažíme se minimalizovat lety zaměstnanců Lush a financujeme je, pouze je-li to nezbytně nutné. Sami jsme si stanovili tzv. „Uhlíkovou daň“ z mezinárodních letů, z které podporujeme projekty a kampaně věnující se udržitelným způsobům dopravy a změnám klimatu. 

  Klimatická změna: Nepodporujeme tržní řešení klimatické změny jako jsou obchod s emisemi, uhlíková kompenzace, mechanismus čistého rozvoje (Clean Development Mechanism – CDM) a snižování emisí z odlesňování a úpadku lesů (program Spojených národů REDD – Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation).

  Zahraniční projekty: 

  Rádi podpoříme zahraniční projekty, měly by však být vedeny místními obyvateli – žádosti podané organizacemi se sídlem v České republice musí jasně prokázat, že jejich směr je určován přáním místních obyvatel. Protože je pro nás komplikovanější prověřit zahraniční projekty, požadujeme alespoň jednu referenci od mezinárodní nevládní organizace, s kterou vaše sdružení spolupracuje (e-mailová adresa referenta musí prokazatelně pocházet z dané organizace).

  Top tipy pro úspěšnou žádost

  1. Dáváme přednost aktivním kampaním před financováním provozních nákladů.
  2. Preferujeme přispívání na realizaci konkrétních projektů před mzdami a základními náklady.
  3. Máme rádi cílené, přesně definované projekty.
  4. Podrobný a jasný rozpočet je základem.
  5. Upřednostňujeme projekty, které mají problém sehnat podporu jinde.
  6. Preferujeme ekologicky odpovědné projekty.
  7. Dáváme přednost skupinám dobrovolníků před sdruženími s placenými zaměstnanci.
  8. Hodí se nám informace ohledně toho, co zvládnete uskutečnit s menším kapitálem v případě, že nebudeme schopni věnovat plnou výši požadované částky.
  9. Podporujeme jasné projekty – CO JE VAŠÍM CÍLEM?

  Časté důvody k zamítnutí

  1. Žádost není srozumitelná, je těžké pochopit co chcete dělat a čeho chcete dosáhnout.
  2. Náklady jsou nepřiměřené nebo nepřesvědčivé. Do nákladů zahrňte vše, ale nenafukujte je.
  3. Požadujete financování mzdy a ne nákladů na projekt. 
  4. Vaše organizace je náboženského zaměření.
  5. Projekt se nezabývá problémy spojenými s nespravedlností, týráním zvířat nebo ničením životního prostředí.
  6. Projekt by snadno mohl získat podporu a financování jinde.
  7. Vaše sdružení nemá bankovní účet (nemůžeme posílat příspěvky na osobní účty).

  Časté otázky

  Jak mohu požádat o příspěvek z Charity Pot?

  Napište nám na [email protected] stručný popis svého sdružení a konkrétního projektu, na který byste chtěli přispět. Během několika dní vám odpovíme a přiložíme oficiální žádost k vyplnění. Vyplněnou nám ji pošlete zpět, přidejte odkazy na vše důležité týkající se vašeho projektu a chcete-li, přidejte pro ilustraci i několik fotografií. 

  Kdy mohu žádost poslat?

  Kdykoliv, žádosti přijímáme průběžně. Pokud je žádost urgentní, dejte nám to prosím vědět. Ideálně doporučujeme zažádat o příspěvek alespoň 3 měsíce dopředu.

  Kdy se dozvím, zda má žádost byla úspěšná?

  Za 4–6 týdnů vám dáme vědět, zda jste postoupili do užšího výběru. Poté kontrolujeme reference, což může zabrat dalších pár týdnů podle toho, jak rychle se nám dostane odpovědí (proto je vybírejte pečlivě, často tento proces trvá nejdelší dobu). Porota také může mít k projektu další otázky. Pokud žádost spěchá, sdělte nám to prosím v průvodním dopise spolu s žádostí. Vezměte prosím na vědomí, že pokud zašlete přihlášku během listopadu/prosince, proces může trvat delší dobu – tyto měsíce jsou naším nejvytíženějším obdobím v roce.

  O kolik mohu zažádat?

  Naše příspěvky se obvykle pohybují do maximální výše 120 000 Kč na projekt, ale uveďte prosím podrobný rozpočet projektu, i kdyby měl být vyšší.

  Má organizace není registrována jako charitativní, je to problém?

  Ne, podporujeme všechny typy organizací; není nezbytné být registrován jako charitativní organizace. Náš cíl je podporovat malé skupiny fungující na principu dobrovolnictví a aktivistické skupiny, které se často takto registrovat nemohou, a přesto ve společnosti hrají důležitou roli.

  Financujete i projekty mimo Českou republiku?

  Ano, podporujeme projekty po celém světě. Pokud je váš projekt blíže Lush v jiné zemi, můžeme vás odkázat na zahraniční kolegy. Charity Pot funguje v 36 zemích – zahrnuje většinu Evropy, USA, Kanadu, Japonsko, Austrálii, Nový Zéland, Rusko, Jižní Afriku a Hong Kong. Kontaktní informace na další země najdete na www.lush.com. Pro zahraniční projekty požadujeme alespoň jedno doporučení od mezinárodní nevládní organizace, s kterou vaše sdružení spolupracuje (e-mailová adresa referenta musí prokazatelně pocházet z dané organizace).

  Mohu zažádat o příspěvek na všeobecné provozní náklady?

  Ano, pokud nám tyto náklady detailně rozepíšete. Raději financujeme náklady projektové, ale jsme si vědomi toho, že bez základních nákladů je provoz organizací nemožný.

  Mohu zažádat o příspěvek na mzdové náklady?

  Raději směřujeme podporu na dobrovolnické kampaně (které těžko shánějí finance) a mzdové náklady financujeme jen zřídka. Zkrátka si nemůžeme dovolit platit mzdy pro všechny a bylo by nefér je někomu platit a někomu ne. Myslíme si, že naše omezené prostředky nejvíce pomohou nedostatečně financovaným skupinám dobrovolníků.

  Financujete filmy?

  Obecně nefinancujeme celovečerní filmy kromě zvláštních případů. Pokud nějaký film finančně podpoříme, je to spíše dar než investice do filmu a očekáváme, že celý projekt bude neziskový. Rádi bychom viděli příklady a plány toho, jakým způsobem bude film užitečný, a že jej shlédne velký počet lidí.

  Podporujete eventy?

  Jsme proti placené reklamě a sami ji nevyužíváme, takže eventy nesponzorujeme. Nicméně jsme ochotni uvažovat nad příspěvkem na provozní náklady, pokud je událost zaměřená na jednu z našich tří oblastí zájmu. Prosím vezměte v úvahu, že na tyto akce obvykle přijdou stovky lidí, a projekty tak snadněji získají finance oproti těm, které obvykle podporujeme. Naší prioritou je pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují.

  Podporujete jednotlivce?

  Ne, obvykle podporujeme pouze sdružení a projekty po zvážení mzdových nákladů, jak je uvedeno výše. Také neposíláme peníze na osobní účty jednotlivců, je potřeba mít oficiální účet sdružení.

  Financujete start-upy a nové organizace?

  Ano. Nové organizace a začínající podniky mohou potřebovat naši podporu, aby se postavili na vlastní nohy a my jim ji rádi poskytneme. Požadujeme reference a záznamy relevantní předchozí činnosti osob v čele sdružení, podle kterých můžeme žádost posoudit.

  Pokud náklady na projekt přesahují 120 000 Kč, mohu požádat o část těchto nákladů?

  Ano, můžete požádat o financování projektu jehož rozpočet je více než 120 000 Kč, ale raději poskytujeme pomoc menším projektům. Budeme chtít slyšet, jak plánujete získat zbytek požadované částky. Všechny žádosti jsou hodnoceny individuálně. Pokud je celkový rozpočet projektu podstatně vyšší než 120 000 Kč, můžeme se s vámi domluvit na opětovném příspěvku opět za nějakou dobu. 

  Mohu přihlásit více než jeden projekt?

  Ano, můžete přihlásit více projektů v rámci jedné přihlášky, pokud máte pro všechny detailní rozpočet a jejich celková částka je dohromady méně než 120 000 Kč. Přesto může porota vybrat pouze jeden nebo jen některé z projektů.

  Naše organizace nemá bankovní účet, je to problém?

  Bohužel je. Pokud jako organizace nemáte bankovní účet, neměl by ale být problém jej zřídit. Nicméně pokud to z nějakého důvodu možné není, můžeme v individuálních případech zvážit například zaslání peněz na účet nějaké spřátelené organizace. Zaslání peněz na osobní účty jednotlivců není z pochopitelných důvodů možné.

  Jak se rozhodujete, koho financovat?

  Jak je uvedeno výše, určité organizace a projekty preferujeme více než jiné. K rozhodnutí využijeme vámi podanou přihlášku a také dvě doporučení (viz níže). Porota rozhodne o užším výběru na základě našich priorit.

  Kteří jednotlivci/organizace jsou považováni za vhodné referenty?

  Referenti musí být co nejvíce nestranní a nezávislí na vaší organizaci. Měli by mít zkušenosti a odborné znalosti ve stejném oboru, v jakém působí vaše organizace. Jako malý tým nejsme schopni navštívit všechna sdružení, která podporujeme nebo zvažujeme podpořit, proto jsou dobrá doporučení rozhodující. Volte je pečlivě, protože právě referenti mohou celý proces zdržet i několik týdnů/měsíců pokud si dostatečně neváží vašeho projektu. Budeme vás informovat o postupu do užšího výběru, takže můžete včas upozornit referenty na náš e-mail či telefonát.

  Nepřijímáme žádosti ze zahraničí, které nemají alespoň jedno doporučení z dobře známé mezinárodní nevládní organizace, jako jsou Global Greengrants Fund, International Rivers, Amazon Watch, Friends of the Earth International (včetně spřátelených skupin), Indigenous Environmental Network, Rainforest Foundation, Survival International, War on Want, World Development Movement, Oil Watch, World Society for the Protection of Animals, International Animal Rescue. Doporučení musí pocházet z e-mailové adresy jasně příslušící k dané organizaci.

  Pokud uspěji, co musí moje sdružení udělat na oplátku?

  Nic, rádi pomůžeme dobré věci a nic za to neočekáváme. Pokud by vám ale pomohlo např. uvést naše logo na svých stránkách nebo vydat o daru tiskovou zprávu, dejte nám vědět. Na webových stránkách uvádíme seznam obdarovaných projektů a organizací z důvodu transparentnosti pro naše zákazníky i zaměstnance. Pokud však chcete udržet dar vaší organizaci v tajnosti, sdělte nám to.

  Jaké jsou další požadavky, pokud se svou žádostí uspěji?

  Očekáváme od všech úspěšných žadatelů zprávu o výsledcích projektu a o tom, jak byly peníze vynaloženy. Budeme požadovat vyplnění závěrečného formuláře po skončení vašeho projektu a určitě do roka od obdržení příspěvku. Do té doby bychom od vás moc rádi slyšeli, jak projekt pokračuje, což nám také dává možnost sdílet novinky a pokroky ve vašem projektu se zákazníky (vašimi potenciálními příznivci), pokud o to máte zájem.

  Mohu zažádat o druhý grant?

  Ano. Příspěvky můžeme věnovat opakovaně, ale nejdříve 6 – 12 měsíců po obdržení předešlého. Celé to záleží na množství finančních prostředků v Charity Pot, zda byl první projekt úspěšný a zda jste nám podávali během konání projektu dostatečné zprávy. 

  Dostanu od Vás zpětnou vazbu, pokud moje žádost neuspěje?

  Ano, snažíme se odpovědět všem! Pokud by se stalo, že byste od nás zpětnou vazbu neobdrželi, prosím připomeňte se a my to napravíme. 

  Pokud neuspěji, mohu zažádat znovu?

  Ano, prosím! Dostáváme více přihlášek projektů, než si můžeme dovolit sponzorovat a odmítnutí neznamená, že váš projekt nechceme podpořit. Pokud chcete opětovně poslat přihlášku, znovu si pročtěte naše kritéria pro financování projektu a dokažte, že jste podle nich projekt výrazně změnili/upravili.

  Jaká je vaše další charitativní činnost kromě poskytování finančních prostředků z Charity Pot?

  Naše obchody pořádají lokální kampaně, akce a účastní se charitativních akcí. Pokud byste chtěli vědět více či pro nás měli tip, napište nám! 

  Někdy také míváme skladem větší zásoby produktů určené pro přímé charitativní použití (např. ženská útočiště, hospice, lidé bez domova) – ne jako dárky či výhry. Pro přidání na náš seznam charit nám prosím pošlete e-mail na [email protected].

  Komentáře (0)
  0 Komentáře