Poštovné zdarma k objednávkám nad 1500 Kč do odvolání. Kamenné prodejny jsou otevřené. Více informací

TÉMA

O internetových odstávkách musíme mluvit

Co jsou to internetové odstávky a proč musíme kampaní #KeepItOn bojovat za to, abychom zůstali on-line? Níže jsou otázky a odpovědi, fakta o našem boji a způsobech, jak se zapojit.

Co to je internetová odstávka?

Internetová odstávka nastává, když někdo (většinou vláda), záměrně přeruší přístup k internetu nebo funkčnost mobilních aplikací, aby mohla kontrolovat, o čem lidé mluví, co vidí, a nebo dělají. Odstávky jsou někdy nazývány „blackouty“.

Abychom byli co nejpřesnější, definice zní následovně: „Úmyslné odstavení internetu nebo elektronické komunikace, kdy se učiní nepřístupnými nebo je znemožněno jejich užití určitou skupinou obyvatel nebo v rámci určité lokality, často za účelem uplatnění kontroly nad tokem informací.“  

Proč vlády vydávají pokyny k odstávkám?

Vlády uvádí mnoho důvodů k odstavení internetu. Může za nimi stát záměr znemožnit lidem sdílet informace nebo organizovat protesty, i když jsou demonstrace pokojné. Jiné důvody, které často udávají, zahrnují:
Zabránění studentům v opisování při školních zkouškách.
Potrestání určitých společností, jako například tvůrce aplikace určené k posílání zpráv.
Předcházení útokům během státních svátků.
Ochrana státní bezpečnosti. 

Některé vlády také například odříznou sociální média během voleb – nejkritičtějšího momentu v demokracii – za účelem ovlivnění výsledků nebo skrývání podvodu.

K ospravedlnění odstávky bývají používány zastaralé zákony, které byly vytvořeny ještě před „digitálním věkem“. Například lokální vlády v Indii používají k ospravedlnění kontroly nad sítí telegrafní zákon z roku 1885. Access Now, skupina hájící a rozšiřující digitální práva ohrožených uživatelů po celém světě, má za cíl, aby bylo od této praxe upuštěno. V červnu Rada OSN pro lidská práva „jednoznačně odsoudila“ internetové odstávky z důvodu porušování lidských práv. 

Co proti tomu mohou lidé dělat?

Můžete se připojit k boji na webových stránkách Access Now a vyvinout tlak na světové vůdce, aby se zavázali udržet internet přístupný. 

Zapojit se můžete i tak, že řeknete lidem, že na tomto problému zálež a musí mu být učiněna přítrž. Šiřte poselství, a na sociálních médiích používejte hashtag #KeepItOn.

Co pro redukování odstávek dělá Access Now nyní?

Access Now bojuje proti internetovým odstávkám od roku 2009, kdy íránská vláda shodila internet během „Zelené revoluce“. V současné době spolupracují s více než 100 organizacemi z téměř 50 zemí, aby usilovali o potlačování těchto praktik, a to na všech úrovních, které zahrnují OSN, vlády jednotlivých zemí a klíčové akcionáře a investory telekomunikačních společností. 

Jak může být vláda schopna odstavit internet?

K odstavení internetu existuje několik způsobů. Jedním z nich je zajistit, že zatímco je do prohlížeče vkládána internetová adresa, poskytovatel internetového připojení nepovolí IP adrese nechat se nalézt. Další cestou je, že poskytovatel udělá nepořádek v směrovacích (routovacích) tabulkách a odstraní klíčové detaily, takže paketům informací cestujících po síti, například animovanému gifu, není umožněno dostat se do cíle. Kromě těchto příkladů je způsobů ještě mnoho a vlády používají narušování komunikace stále sofistikovanější metody.

Jak víte, že při výpadku internetu nejde pouze o technický problém?

Access Now neklasifikuje výpadek internetu jako odstávku, dokud nemá přesné informace. Tvrdě pracuje spolu s žurnalisty, společnostmi, civilními skupinami i vládami na zjištění, zda šlo o technickou závadu nebo záměrné narušení. Často jsou k nalezení digitální „stopy“, které pomáhají k lepšímu pochopení situace, jindy zase vlády objednání odstávky otevřeně přiznají. Někdy mohou užitečné důkazy poskytnout i sami uživatelé, ať už screenshoty nebo dokonce síťová měření.

Proč jsou internetové odstávky tak důležitým tématem?

Internet nám pomáhá uvědomovat si svá práva, včetně práva na soukromí nebo na sebevyjádření. Když vláda odstaví internet, lidem je znemožněno komunikovat se svými blízkými, provozovat své podnikání nebo dokonce v naléhavém případě navštívit lékaře. Více a více lidí potřebuje internet ke komunikaci a nebo k živobytí a nemohou si dovolit ztratit k němu přístup ani při běžných, rutinních situacích.

Nejhorší, co můžeme udělat, je sedět a nedělat nic, zatímco máme moc něco vykonat. Když svět tyto praktiky zakáže, pak můžeme volat lidi zodpovědnosti za porušování pravidel. 

Mohou být vlády za objednání internetové odstávky potrestány?

Ano i ne. Rada OSN pro lidská práva „jednoznačně odsoudila“ internetové odstávky a stejně tak mnoho světových lídrů po celém světě. Všechny vlády mají odpovědnost respektovat a chránit lidská práva a provést nápravu a opatření, když dojde k jejich porušení. Ale v současnosti není za záměrné přerušení přístupu k internetu žádný trest ani pokuta. Takže je na nás, abychom „zvýšili sázky“ a pozvedli hlas pokaždé, kdy k nim dojde.

Co mohou skupiny z řad občanské společnosti udělat pro to, aby se vlády odstávkám vyhýbaly?

Skupiny občanské společnosti hrají v ukončení praxe odstávek obrovskou roli. Mohou apelovat na své politiky, shromažďovat informace a důkazy o odstávkách, informovat komunity a rozvíjet způsoby, jak mohou lidi pomoci. Mohou také pomáhat lidem odstávky „obejít“ a zůstat tak on-line i během krizových situací, například použitím technologických nástrojů jako je Viral Private Networks. Odstávky jsou však problémem mnoha zainteresovaných stran, proto společnosti a vlády hrají klíčovou roli. Abychom dosáhli cíle, musíme pracovat všichni společně.

Opravdu odstávky mohou pomoct v prevenci teroristických útoků?

Není žádný důkaz, že by odstranění internetu pomáhalo k prevenci nebo k zastavení již probíhajících teroristických útoků. Mnohem pravděpodobnější důsledek je, že je znemožněna práce policistům a pracovníkům záchranných služeb právě ve chvíli, kdy je jich nejvíc zapotřebí. Mohou způsobit i psychickou újmu, když se v krizové situaci lidé nejsou schopni zkontaktovat se svými blízkými a zjistit, zda jsou v bezpečí. Vlády musí sdílet více informací o tom, proč odstávku nařídili, aby lidé na jejich základě lidé mohli zaujmout informované stanovisko.

Je riziko, že budou odstávky stále častější?

Access Now zaznamenalo přes 50 odstávek jen za rok 2016, oproti 20 případům v roce 2015. Takže se zdá, že trend je opravdu vzrůstající, jelikož více a více lidí průběžně získává přístup k internetu a začíná jej používat. Lidé si užívají svobodu a příležitosti, které internet přináší, spolu s možností komunikovat, organizovat se, vyjadřovat své názory hájit, v co věří. A vláda pak objedná internetovou odstávku a od toho všeho je odříznou.

Jaké občanské skupiny nebo neziskové organizace působí v zemích, kde dochází k internetovým odstávkám?

Účastníky rozsáhlé kampaně #KeepItOn je přes 100 občanských společností z téměř 50 zemí. Mnoho z těchto organizací působí přímo v zemích, kterých se odstávky přímo dotýkají, včetně zemí latinské Ameriky, Afriky, Asie, středního východu a Severní Afriky. Některé jsou jen malé skupinky skládající se z jednoho zaměstnance a několika dobrovolníků, zatímco jiné jsou zavedené mezinárodní organizace. Seznam všech organizací si můžete prohlédnout na stránkách Access Now. 

Mají internetové odstávky dopad i na obchod?

Podniky během odstávek trpí nesmírně. The Brookings Institution (přední instituce pro výzkum, zvláště v oblasti ekonomiky), zjistila, že globální ekonomika ztratila v uplynulém roce v důsledku internetových odstávek 2,4 miliard dolarů. A to přinejmenším. On-line banky, kurýrní služby a internetové firmy přicházejí při odstávkách o drastické sumy. Citelně je to znát zvláště v rozvojových zemích, které se snaží uchytit se v digitální ekonomice a inovacích,

Týká se problém odstávek jen několika málo zemí?

Ne, odstávky se dějí po celém světe. Byly zaznamenány ve více než 25 zemích na 4 kontinentech, dokonce i v Evropě. K tomu existuje ještě několik zemí, ve kterých ještě nedošlo k objednání odstávky, ale vlády mají možnost tak učinit. Například Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických zavedlo Standardní operační proceduru 303, která je tajná a lidé neví, kdy a jak může být využita. Mnoho dalších zemí pak používá staré nebo zastaralé zákony, které pak využívá k ospravedlnění odstávek.

Připojte se k boji #KeepItOn 

Komentáře (0)
0 Komentáře