Poštovné zdarma k objednávkám nad 1500 Kč do odvolání. Kamenné prodejny jsou otevřené. Více informací

TÉMA

Soapbox: Řešení problému znečištění plasty

                       

Autor: Lia Colabello, ředitelka organizace Plastic Pollution Solutions.
 
 

Lia Colabello založila společnost Plastic Pollution Solutions, jejímž účelem je radit klientům v otázkách jejich vlivu na kritickou problematiku znečištění oceánů. Lia má 12 let zkušeností z působení v mezinárodních organizacích pro záchranu oceánů. V tomto článku v Soapboxu se s námi dělí o své myšlenky týkající se globálního prostředí zdevastovaného plasty, řešení plastové krize, a jak situaci můžeme jako jednotlivci pomoci.  

Situace je jasná. Výzkumy ukazují, že každou minutou se do oceánu dostane množství plastů, které odpovídá celému nákladu popelářského vozu.

Na hladině oceánu se pohybuje více než 5,2 bilionů kusů plastu a my nevíme, jak hluboko pod hladinu zasahují, ani kolik se jich už potopilo na dno. Odhaduje se, že znečištění plasty ovlivňuje 700 druhů mořských živočichů, kteří plasty konzumují nebo se do nich zaplétají. Vědci předpokládají, že z hlediska hmotnosti bude do roku 2050 v oceánech možná více plastů než ryb.

Lidé plasty využívají již více než století a jejich objem v produktech a obalech vykazuje takovou trajektorii růstu, která je v oblasti nakládání s odpady příčinou celosvětové krize. Země bez zavedených systémů hospodaření s odpady trpí situací nejvíce. Plastové obaly se vyvážejí na skládky, s následujícím deštěm jsou spláchnuty a nakonec se vodními cestami, které působí jako dopravní pásy odpadu, dostávají do oceánu. Jakmile se plastové předměty dostanou do mořského prostředí, začnou se rozkládat na menší části, které je časem nemožné je z oceánu vylovit.

Děti na celém světě vyrůstají vedle těchto skládek a koupou se a hrají si v řekách plných plastů. Nikdy nepoznají, co pamatují jejich prarodiče – dobu, kdy se odpad mohl biologicky rozkládat a vracet zpět do přírodního prostředí. Nyní jejich krajinu, zvláště v zemích třetího světa, zaplavily plasty na jedno použití. Sběrači odpadu sice nabízejí určitou úlevu od nekonečných hromad plastových odpadků, ovšem v mnoha částech světa neexistují žádné systémy na sběr plastů ve velkém měřítku. Není kam tento odpad ukládat, takže plast dále kontaminuje planetu.

Viděla jsem videozáznam vesničanů na dalekých ostrovech, kteří házejí pytle plné plastových odpadků do oceánu, protože na ostrově nemají dostatek prostoru, kde by plastový odpad mohli shromažďovat. Tento plast se dostává zpět na pevninu, znečišťuje pobřeží a rybářské oblasti. Generace našich dětí budou jen vědět, že plast pochází z moře a vrací se zpět do moře. Je to tragické dědictví hry s nulovým součtem, kterou plastové hospodářství je.

Chemikálie z plastů mohou být spojovány s chronickými onemocněními u lidí. Vědci zkoumají účinek plastů na potravní řetězec. Mikroplasty byly nalezeny v planktonu, měkkýších, rybách a mnoha dalších druzích mořských živočichů. Plast byl nalezen v soli, pivu, vodovodní vodě a dalších věcech, které lidé běžně konzumují.

Rostoucí krize znečištění plasty způsobila, že vládní představitelé tlačí na společnosti s předpisy, jejichž cílem je spustit nový systém hospodaření s plasty, založený na oběhovém hospodářství. Evropská unie nedávno nařídila, že všechny obaly na evropském trhu musejí být do roku 2030 opakovaně použitelné nebo recyklovatelné. EU se také zaměřuje na politiku vyzývající členské státy, aby omezovaly množství plastů určených na jedno použití ze strany spotřebitelů. Příkladem jsou igelitové tašky, lahve, slámky, kelímky/víčka na kávu, příbory a krabičky na jídlo na objednávku nebo odnášené z restaurací s sebou. Spojené království rovněž oznámilo, že má ohledně plastů na jedno použití podobné obavy a vyhodnocuje další politické kroky.

Toto evropské nařízení jde v patách čínské politiky „Green Fence“ (Zelený plot), podle níž země již nebude akceptovat dovoz „zahraničního odpadu“. Zákaz, který začal platit v lednu 2018, začíná mít celosvětový dopad, protože plasty, které se dříve přepravovaly do Číny, se začínají hromadit v přístavech. Panují nové obavy, že tento odpad bude nyní odesílán do jiných zemí v jihovýchodní Asii a že tyto přijímající země nebudou schopny přísun plastového odpadu z celého světa zvládat.

Možných řešení této globální odpadové krize je celá řada a všechna jsou navzájem propojena. Tím nejúčinnějším řešením je politika. Předpisy, jako jsou ty, které jsou popsány výše, jsou pro změnu současných praktik v hospodaření s plasty na trvale udržitelnější oběhový koncept zásadní. Společnosti mají ještě větší příležitost zapojit se do řešení znečištění plasty, neboť mají finanční prostředky na výzkum a zavádění produktů, balení i změnu návrhu systémů. Spotřebitelé mají obrovskou moc a mohou požadovat, aby společnosti a tvůrci politik tento systém řešení skutečně zavedli. Tuto svou moc mohou uplatňovat podporou podniků, které projevují silný závazek udržitelnosti. Přibližně 87 % spotřebitelů uvedlo, že změní věrnost značce a bude nakupovat produkty od firem, které projevují zájem o vliv jejich operací na životní prostředí. Ohromujících 94 % účastníků průzkumu GenZ se domnívá, že by se společnosti měly zabývat sociálními a environmentálními problémy. A společnosti berou tyto trendy mezi spotřebiteli na vědomí.

Dalším rozhodujícím faktorem při hledání řešení je zlepšení řízení zdrojů. O problému mluvíme jako o globální krizi v oblasti nakládání s odpady, ale pokud bychom nahlíželi na odpad jako na zdroj, mohli bychom se na naše plastové „odpadky“ dívat jinak. Regionální recyklační iniciativy zahrnující postupy oběhového hospodářství, jak je navrhuje nadace Ellen MacArthurové, společně s využíváním recyklovaného obsahu po spotřebitelích ve všech plastových produktech a obalech, by značně přispěly k posunu současného paradigmatu lineárního hospodaření s plasty na oběhové. Přijetí těchto postupů ve větší míře by pomohlo zajistit, že žádná země, bez ohledu na to, jak je chudá, nebude trpět tím, že se z ní stane světová skládka odpadků.

To, co je navrženo výše, jsou masivní změny systému, jejichž přijetím se my všichni můžeme podílet na pokroku. Každý z nás má mocnou sféru vlivu, kterou může aktivovat, ať už se jedná o hájení politiky omezování používání plastů, nasměrování světových společností k přijetí kolektivní odpovědnosti, prosazování oběhového řízení zdrojů nebo přijetí opatření v rámci našich komunit tím, že se zavážeme používat v našem každodenním životě méně jednorázových plastů. Zpočátku vám to může připadat jako nelehký úkol, ale zaměřte se nejprve na změnu třeba jen jednoho svého zvyku – vezměte si například do kavárny vlastní hrneček, který se dá používat opakovaně. Jakmile si nový zvyk zažijete, přejděte k dalšímu cíli – přineste si vlastní příbor nebo nákupní tašku. Všechno to je o změně našich zvyklostí a o přijetí nového hospodaření s plasty. Pokaždé, když si přinesete vlastní tašku nebo hrnek nebo příbor, dáváte tím společnosti signál, že plasty na jedno použití jsou zcela zbytečné. Pokud každý půjde příkladem svým přátelům a rodině, možná budeme mít šanci dostat se z této globální odpadové krize dřív, než bude pozdě.

Tento článek napsala pro Soapbox Lia Colabello, ředitelka společnosti Plastic Pollution Solutions v únoru 2018.
Svoboda projevu je právem, které stojí za to zachovat. Soapbox je prostor pro zapálené lidi s názorem.

 

„Každý z nás má mocnou sféru vlivu, kterou může aktivovat“

Komentáře (0)
0 Komentáře