Poštovné zdarma k objednávkám nad 1500 Kč do odvolání. Kamenné prodejny jsou otevřené. Více informací

TÉMA

Soapbox: Sumatran Orangutan Society

Návrat a obnovování deštných pralesů na Sumatře

Helen Buckland, ředitelka organizace Sumatran Orangutan Society

Sumaterští orangutani jsou kriticky ohrožení. Protože jejich domovské deštné pralesy byly vykáceny, aby na jejich místě vznikla zemědělská půda a silnice, jsou tito klidní primáti, jedni z našich nejbližších příbuzných v živočišné říši, téměř na pokraji vyhynutí. Organizace Sumatran Orangutan Society se snaží situaci zvrátit.

Stála jsem na území národního parku Gunung Leuser a dívala se na řady a řady palem olejných. Půda byla suchá a rozpraskaná a všude bylo absolutní ticho, ani ptáci nebyli slyšet. Byla jsem na jednom z nejneuvěřitelnějších míst biologické rozmanitosti na planetě a obraz přede mnou byl zničující.

Na Sumatře jsem navštívila místo nového projektu, podporovaného organizací Sumatran Orangutan Society, a celá jsem se chvěla. Měli jsme v plánu udělat z této země opět bujný zelený deštný les, ale v tom okamžiku to vypadalo jako nesplnitelný úkol.

Řetězová pila se rozběhla a já, spíše než abych byla ještě zoufalejší, jsem se posměšně usmála. Jediný okamžik, kdy je zvuk motorové pily v národním parku důvodem k oslavě, je, když se tato pila používá ke kácení nelegálně vysazených olejných palem – a když padl první strom, naše malá skupina zajásala.

Naše sesterská organizace, Orangutan Information Center (OIC), získala a obnovila 500 hektarů pozemků národního parku, které si přivlastnila společnost produkující palmový olej. Když jsem do této neplodné půdy zasadila sazenici tropického stromu (durian – ovoce oblíbené u orangutanů), doufala jsem, že to přežije.

O dva roky později jsem se vrátila na místo, kde jsem strom zasadila. Stála jsem ve stínu jeho větví, zavřela oči a naslouchala krajině bzučící se životem. Slyšela jsem gibony, slyšela jsem zpívat ptáky a lidé z týmu mi vyprávěli o stádu slonů, které tudy prošlo předchozí den. Právě tam a tehdy jsem zažívala ochranu přírody v akci.

Zanedlouho poté, co jsem se vrátila do Velké Británie, viděli prvního orangutana, který se vrátil do oblasti. Seděla jsem ve své kanceláři na druhé straně světa, usmívala se a doufala, že „můj“ strom mu poskytne příjemné místo k odpočinku!

Kácení lesů pro získání zemědělské půdy ničí veškerou přírodní rovnováhu. Když byla tato oblast lesa v blízkosti vesnice Halaban nahrazena palmovými plantážemi, nejen, že došlo ke zničení domova bezpočtu živočišných druhů, ale vyschly i zdejší řeky a prameny a úroda vesničanů byla zničena. Dopady odlesňování byly pro tamní obyvatelstvo katastrofální a lidé uvítali možnost les získat zpět a obnovit. Jsou velmi hrdí na úspěch tohoto projektu (stejně jako my!) a vytvořili skupinu nazvanou „Ochránci parku Leuser“, která pokračuje v obnovování a ochraně tohoto kouta národního parku. Tato kdysi neplodná krajina se změnila v prosperující mladý les a naše fotopasti ukazují, že se do oblasti vracejí orangutani, sloni, medvědi malajští a spousta dalších druhů zvířat.

Výsadba stromů za účelem obnovy deštného pralesa nepochybně významně přispívá k ochraně zdejší přírody. Musíme se však „dívat i za stromy“ a zvážit, jak zajisti, aby pozitivní změny a ochrana lesa měly dlouhodobý efekt.

Když oblast deštného pralesa zničí lidé nebo společnosti, které chtějí využívat zdejší půdu k pěstování plodin, nestačí tu jednoduše zasadit stromy a instalovat ceduli, na které bude napsáno, že půda je opětovně zalesněná. Musíme zajistit, aby tyto stromy a nedotčený původní les za nimi zůstaly stát jako neporušený a fungující ekosystém.

Nehledě na to, kolik stromů zasadíme, nejdůležitějším prvkem úspěšné obnovy deštného pralesa je hluboká angažovanost komunit žijících na hranicích ekosystému Leuser v tom, aby se stali ochránci lesa a bránili jeho hranice před budoucími hrozbami.

Takže stejně tak, jako my sázíme a pěstujeme stromy, tým na Sumatře pracuje u kořenů a pomáhá z místních komunit utvářet ambasadory ochrany přírody a strážce ekosystému.

Zasazení stromu je symbolem naděje a představuje světlejší budoucnost pro lesy, volně žijící zvířata i komunity, které mají na Sumatře svůj domov.

Přečtěte si více informací a zapojte se: orangutans-sos.org/join
Autor fotografie: Gita Dafoe

Komentáře (0)
0 Komentáře