Poštovné zdarma k objednávkám nad 1500 Kč! Kamenné prodejny jsou otevřené. | Více informací

TÉMA

Stop sečení srnčat

Na louce přivedla srna na svět své mládě. Večer jsme ji pozorovali z okna, jak kojí své malé. Druhý den dopoledne jsem zaslechla hučení traktoru. Zděšeně jsem vyběhla ven a zeptala se řidiče, zdali myslivci louku ráno předtím procházeli. Zavrtěl hlavou, že něco takového se v naší vsi nedělá. Nazuli jsme s partnerem holiny a běželi na louku, abychom prošli alespoň tu dosud neposekanou část. Chůze v trávě po pás byla obtížná a rychlost traktoru nám nedala možnost projít vše. Potom jsem musela pracovně odjet. Když jsem se po čtyřech hodinách vrátila, viděla jsem na louce hejnko dravců. Běžela jsem na louku a tam, odkud poplašeně vzlétli ptáci, leželo mrtvé srnčátko. 

Jeho nohy byly přesekané, jedno přeseklé kopýtko mělo srnčátko v tlamičce, jak se asi zděšeně snažilo olízat bolavé místo. Navečer přijel traktor, posekanou trávu posbíral a mrtvolku srnčátka odstranil. S večerem se na louku vrátila i máma srna a neúnavně prohledávala místo kousek po kousku. Hledala, zoufale pískala a naříkala. Byla na louce i ráno a další večer a vracela se ještě několik dalších dní v naději, zdali se jí její malé přece jen nevrátí...

V květnu a červnu srny rodí mláďata, která poté ukrývají do vysoké trávy na loukách, aby je ochránily před predátory. Z okraje lesa pak srny svá mláďata pozorují a chodí je kojit. Zrovna v tyto měsíce ale vyjíždějí traktory sekat travní porosty na senáž. A tento dnešní způsob sečení je pro takto schovaná mláďata smrtící. Záběr sekaček bývá od tří do dvanácti metrů a rychlost traktoru od 5 do 20 km za hodinu. Za těchto podmínek nemá řidič šanci mládě ve vysoké trávě zahlédnout ani včas zastavit. Stroje srnčata přesekají, ale ne vždy dojde k okamžité smrti. Sekačky srnčatům zpravidla přesekají nohy nebo je jinak zmrzačí, a srnčata pak v utrpení umírají až několik hodin, než vykrvácí a stanou se potravou pro dravé ptáky. Při výrobě senáže je posekaná tráva sbírána do balíků, často i s nasekanými mrtvolkami srnčat.

Zemědělci jsou ze zákona povinni zvěř před sečením chránit, sekat plochu vždy od středu k okraji. Jejich povinností je i spolupracovat s myslivci a termíny sečení jim hlásit. Myslivcům zákon taktéž ukládá chránit zvěř a louky před sečením procházet. Bohužel, náš současný hon za penězi a snaha o co největší a nejrychlejší výkon způsobily, že málokdo zpomalí nebo omezí způsob sečení a zákonné povinnosti jsou zanedbávány. Výsledkem je na 60–70 000 každoročně posečených srnčat. 

V naději na změnu vznikly stránky www.stopsecenisrncat.cz, kde se každý může o tomto problému dozvědět více, a kde je naznačeno několik možností, jak zamezit zbytečnému zabíjení srnčat – a nejen jich – způsobem našeho současného hospodaření jsou ohrožování zajíci, ptáci hnízdící na zemi, bezobratlí i hmyz.

Jak pomoci?

  • Podepište petici za dodržování zákonných povinností. Vytiskněte ji, získejte podpisy lidí, kteří chtějí pomoci změnit situaci na lukách. Podepsané petiční archy zasílejte na adresu petičního výboru.
  • Zkontaktujte se s myslivci – pomáhejte zěmědělcům a myslivcům před senosečí vyhánět srnky a mláďata z luk, více info jak na to, najdete zde.
  • Pokud zjistíte, že místní zemědělci či myslivci ochranu zvěře neřeší, ohlaste nedodržování zákonné povinnosti. Jak v takovém případě postupovat, zjistíte zde. Aktivita veřejnosti by mohla pomoci rozhýbat správní orgány k řešení otázky neplnění zákonem dané povinnosti.
  • Pomozte šířit dotazník mezi myslivecké spolky.
  • Pomozte šířit povědomí o tomto problému.

V honbě za penězi jsou zanedbávány zákonné povinnosti a dle hrubého odhadu jen v ČR zemře ročně následkem sečení na 60 000 srnčat!

Komentáře (0)
0 Komentáře